Oferta

Geotechnika i geologia inżynierska

Badania podłoża gruntowego
Pod budynki wielorodzinne i hale produkcyjne.
Badania podłoża gruntowego
Pod domki jednorodzinne.
Badania nośności podłoża posadzek przemysłowych
Przy użyciu płyty statycznej VSS i płyty dynamicznej.
Badania geologiczne
Dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i drenażu, rozsączającego oraz studni chłonnych.
Badanie podłoża
Za pomocą sondy statycznej CPT i CPTU.
Badanie sondą FVT
Badanie w celu określenia wytrzymałości na ścinanie.
Badanie nośności dróg
Badanie nośności dróg belką Benkelmana.
Obliczenie stateczności skarp i zboczy
Wraz z koncepcją zabezpieczeń.

Hydrogeologia

Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
Opracowanie projektów i dokumentacji hydrogeologicznych otworów studziennych.
Monitorowanie
Monitorowanie wód podziemnych i powierzchniowych.
Wykonywanie piezometrów
Dla potrzeb monitoringu wód podziemnych.
Systemy odwodnien
Projektowanie systemów odwodnień dla potrzeb budownictwa.

Ochrona środowiska

Budowa geologiczna
Ocena budowy geologicznej dla potrzeb ochrony środowiska.
Skażenie gruntów i wód podziemnych
Wykonywanie opinii dotyczących skażenia gruntów i wód podziemnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowujemy: