Cennik usług

Badania podłoża gruntowego pod budowę domków jednorodzinnych
650 zł
Badania geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
od 400 do 600 zł
Wiercenia do głębokości 1.0 – 5.0 mb
40 zł/mb
Wiercenia mechaniczne do głębokości 6,0 – 14,0 mb
60 zł/mb
Wiercenia mechaniczne do głębokości 14,0 – 20,0 mb
80 zł/mb
Wiercenia mechaniczne do głębokości 21,0 – 30,0 mb
100 zł/mb
Sondowanie sondą dynamiczną DPL
40 zł/mb
Sondowanie sondą dynamiczną ciężką
60 zł/mb
Badanie sondą statyczną CPT
90 zł/mb
Badanie sondą statyczną CPTU
120 zł/mb
Badanie nośności płytą VSS
240 zł/szt.
Badanie płytą dynamiczną
50 zł/szt.
Przewiert przez asfalt
200 zł/szt.
Odkrywka warstw konstrukcyjnych jezdni
100 zł/szt.

Podane ceny netto dotyczą wybranych, typowych prac skierowanych przede wszystkim do indywidualnych zleceniodawców. Pozostałe ceny usług o charakterze specjalistycznym ustalane są ze zleceniodawcą w drodze negocjacji i zależą od zakresu badań służących realizacji inwestycji, potrzebnych do rozwiązania danego zadania geologicznego.